MasterCAM Kursu

Adana MasterCAM Kursu

CAD (Computer Aided Design) programları ya da CAD/CAM programlarının CAD modülünde tasarlanmış olan makine, kalıp, makine parçaları ve endüstriyel ürünlerin CNC (Computer Numerical Control) takım tezgahlarında imalatı için gerekli olan takım yolları ve  NC post  (G/M kodları) elde edilir.

CAM programları sayesinde tasarlanmış olan iş parçasının CNC tezgâhlarında işleme süreleri ve maliyet hesaplamaları da yapılabilir. CAD/CAM programlarının modülleri interaktif olduğu için anında modüller arası geçişler  ve düzeltmeler yapılabilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra son haliyle takım yolları tekrar elde edilebilir.

CAD modülünde yapılan tasarımlar diğer tasarım programlarına aktarılabildiği gibi bir başka program yardımıyla yapılmış olan tasarımların kullandığımız program formatlarına dönüştürülebilir ve üzerlerinde değişiklikler yapılabilir. Yapılan tasarıma ait her türlü materyal,  maliyet hesaplamalarının yapılması da mümkündür.
 

MASTERCAM KURS PROGRAMI

CAD/CAM programları, özellikleri, kullanım amaçları

Print/Plot komutu

Avantajları, dezavantajları

Polygon (Çokgen) çizim komutu

MASTERCAM programı arayüzü, menüler ve araç çubukları

Rectangle (Dikdörtgen) ve Rectangular Shape komutu

Line (Çizgi) çizim komutu

Uygulama çizimleri

Pint komutu

Fillet(Köşe yuvarlatma)  komutu ve uygulamaları

Uygulama çizimleri

Chamfer (Pah kırma) komutu ve uygulamaları

Arc (Yay),Circle (Daire) çizim komutu

Spline çizim komutu

Uygulama çizimleri

Ellipse çizim komutu

Erase (Silme) komutu ve çeşitleri

Uygulama çizimleri

Undo, Pan, Realtime zoom komutları

Spiral ve Helix komutları

Save, Save as, New, Open komutları

Uygulama çizimleri

Xform Translate (Copy, Move, Join) komutu

Offset Contour  (Kontur öteleme) komutu

Mirror (Aynalama) komutu

Project (Yansıtma) komutu

Rotate (Döndürme) komutu

Array (Sıralama) komutu

Uygulama çizimleri

Uygulama çizimleri

Scale (Ölçekleme) komutu

Drafting Options (Ölçülendirme ayarları) komutu

Trim komutu

Drafting (Ölçülendirme) komutu

Uygulama çizimleri

Uygulama çizimleri

Offset (Öteleme)  komutu

Letters  (Yazı) komutu

 

Level (Katman) komutu

Draft surface komutu ve uygulama çizimi

Bounding Box komutu

Extrude surface komutu ve uygulama çizimi

Move to origin komutu

Fillet surface komutu ve uygulama çizimi

Surface (Yüzey modelleme)

Trim surface komutu ve uygulama çizimi

Ruled/Lofted surface komutu ve uygulama çizimi

Uygulama çizimleri

Offset surface komutu ve uygulama çizimi

Curve on edge komutu

Revolved surface komutu  ve uygulama çizimi

Primitives (İlkel katılar)

Swept surface komutu ve uygulama çizimi

Block, Cylinder, Cone komutları

Fence  surface komutu ve uygulama çizimi

Uygulama çizimleri

Net surface komutu ve uygulama çizimi

Sphere, Torus komutları

Extrude komutu ve uygulama çizimi

Remove faces komutu ve uygulama çizimi

Sweep komutu ve uygulama çizimi

Draft komutu ve uygulama çizimi

Revolve komutu ve uygulama çizimi

Pattern komutu ve uygulama çizimi

Loft komutu ve uygulama çizimi

Uygulama çizimleri

Fillet, Chamfer komutu ve uygulama çizimi

Boolean Add komutu ve uygulama çizimi

Uygulama çizimleri

Boolean Remove komutu ve uygulama çizimi

Shell komutu ve uygulama çizimi

Boolean Common komutu ve uygulama çizimi

Trim komutu ve uygulama çizimi

Layout komutu ve uygulama çizimi

Thicken komutu ve uygulama çizimi

Uygulama çizimleri

 

CAM - CNC İŞLEME MERKEZİ (3 AXES)

Machine Type (Tezgâh türü seçimi)

3D takım yolu (Boss)

Stock Parça tanımlama

Surface Rough Tooolpaths (Kaba yüzey)  komutu

Kesici takım ve kesme parametreleri

Takım, kesme parametreleri seçimi

Contour Tooolpaths  (Kontur) komutu, malzeme, takım, kesme parametreleri seçimi

İşleme yönteminin seçimi

Face Tooolpaths  (Yüzey komutu, malzeme, takım, kesme parametreleri seçimi

Örnek parça işleme

Örnek parça işleme

Surface Rough Tooolpaths (Kaba yüzey)  komutu, takım, kesme parametreleri seçimi

Post (G/M kodları) elde etme

Surface Finish Tooolpaths (Finiş yüzey) komutu, takım, kesme parametreleri seçimi

Drill Tooolpaths (Delik delme, derin delik delme vb)  komutu,  takım, kesme parametreleri seçimi

Örnek parça işleme

Örnek parça işleme

Post (G/M kodları) elde etme

Post (G/M kodları) elde etme

3D takım yolu (Cavity)

Tape Tooolpaths (Kılavuz çekme) komutu,  takım, kesme parametreleri seçimi

Surface Rough Tooolpaths (Kaba yüzey)  komutu,

Pocket Tooolpaths (Cep) komutu, takım, kesme parametreleri seçimi

Takım, kesme parametreleri seçimi

Örnek parça işleme

Surface Finish Tooolpaths (Finiş yüzey) komutu, takım, kesme parametreleri seçimi

Post (G/M kodları) elde etme

Örnek parça işleme

 

Post (G/M kodları) elde etme

 

CAM - CNC TORNA (2 AXES)

Machine Type (Tezgâh türü seçimi)

Stock Parça tanımlama

Kesici takım ve kesme parametreleri

Face Turning

Rough Turning

Finish turning

Örnek parça işleme

Post (G/M kodları) elde etme

Groove Turning

Cut Off

Drilling

Threading

Örnek parça işleme

Post (G/M kodları) elde etme

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
Yükeniyor

TEKLİF FORMU

Teklif Almak İstediğiniz Hizmet


Bu kısımda teklif almak istediğiniz işten kısaca bahsediniz.