Girişimci Destek Proje Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği 
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

 

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

 

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

 

İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

5.000

 

 

 

 

 

60

 

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

 

 

 

 

 

70

 

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

 

 

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri ödemesiz

10.000

 

İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

12.000

 

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı,
uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin
en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri,
meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

 

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

 

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

 

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

 

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

 

750.000

 

600.000

 

125.000

 

25.000

 

60

 

70

 

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

 

100.000

 

30.000

 

50.000

 

20.000

 

60

 

70


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
Yükeniyor

TEKLİF FORMU

Teklif Almak İstediğiniz Hizmet


Bu kısımda teklif almak istediğiniz işten kısaca bahsediniz.