Adana Patent Süreci

  • Başvurunun reddedilmesi halinde itiraz işlemi
  • Tescil ardından süresiz gözlem hizmeti
  • Gözlem hizmeti ardından gereken durumlarda itiraz işlemi
  • Başvurumuzun yayınına itiraz edildiği taktirde savunma sunumu
  • TPE istediği taktirde görüş sunumu
  • Uyuşmazlık söz konusu olduğunda; taraflar arasında, vekillik ilkelerine  uygun şekilde arabuluculuk yapılması

 

TPE Süreci

Markanın tescili için başvurulacak resmi kurum, Türk Patent Enstitüsü'dür. Şekli şartlar açısından bu Enstitüde incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanarak, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren üç (3) aylık süre sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşmayan veya itirazların uygun bulunmadığı başvurular hakkında tescil kararı verilmekte, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi ile marka tescil edilmektedir. Süreçteki tahmini süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.


 

İşlem

Gerçekleştirme Süresi (Ay)

Ön inceleme

6

Yayın

3

Tescil Kararının verilmesi

1

Tescil Belgesinin Düzenlenmesi

1

TOPLAM

11


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
Yükeniyor

TEKLİF FORMU

Teklif Almak İstediğiniz Hizmet


Bu kısımda teklif almak istediğiniz işten kısaca bahsediniz.